Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med BESTPROMOTION. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter, der bliver solgt på WWW.CUTTERANDBUCK.DK(herefter kaldet "Shoppen") af BESTPROMOTION (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere") måtte købe.

2. Produkter

De produkter, der bliver solgt fra Shoppen, er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Shoppen er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for Produkter til private.

Når du gennemfører køb på Shoppen, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Shoppen modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

4. Levering

Produkterne vil som oftest leveres fra 2-5 arbejdsdage, hvis ikke andet er nævnt.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Shoppens Produkter, herunder men ikke begrænset til at Shoppens Produkter ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter.

Indholdet på Shoppen, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Shoppen.

6. Reklamation og mangler

Returforsendelsen skal du selv betale

Benytter fortrydelsesretten, skal varen sendes tilbage til os og du har krav på at få pengene tilbage for varen og for beløbet, du oprindeligt betalte for levering. Hvis du har valgt en speciel hastelevering, har du som udgangspunkt kun krav på at få beløbet for standardleveringen tilbage

Transporten af varen retur til virksomheden skal du selv betale, hvis du bruger din fortrydelsesret, m. Husk at få en kvittering fra postvæsenet eller fra det pakkefirma, du benytter, så du har bevis for, at du har sendt varen retur.

Varens stand ved fortrydelse

Produkter skal fremstå som nye og være i original emballage, når du sender retur, så butikken kan sælge dem videre.

Fortrydelsesretten mister du ikke, hvis din vare er blevet skadet eller bærer præg af at være brugt. Men du kan risikere at skulle betale ekstra, hvis varen har mistet værdi, som dit brug er skyld i.

Varen kan godt være værdiløs efter brug, og så kan du ikke få dine penge retur. Det er i første omgang sælgeren, der vurderer varens eventuelle værdiforringelse. Du kan klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er uenig i sælgerens vurdering.

Levering af forkerte varer

Modtager du en vare, du ikke har bestilt eller en forkert vare, skal du kontakte os på [email protected] og gøre dem opmærksom på fejlen. Giv dem en rimelig frist til at rette op på fejlen, og bed dem sende den rigtige vare.

Du må som udgangspunkt ikke beholde en forkert leveret vare, og du skal på skrift gøre butikken opmærksom på, at de skal afhente varen, alternativt kan de sende en returlabel til dig, så du nemt og uden omkostninger kan sende varen tilbage.

7. Behandling af personoplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres hos CUTTERANDBUCK.DK, bliver på noget tidspunkt, solgt til tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos CUTTERANDBUCK.DK. I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket. Virksomheden påser at alle underleverandører herunder grossist og speditør opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.

Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

8. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Shoppen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

9. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mailadresse [email protected].

10. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på [email protected].